Prognostički čimbenici za uspješnu terapiju, ili što sve utječe na uspjeh terapije - Razina Fe (željeza) u krvi Ispis
Prognoza terapije
Popis članaka
Prognostički čimbenici za uspješnu terapiju, ili što sve utječe na uspjeh terapije
Viralni genotip
Viral load - virusni titar
Dob
ALT- alanin aminotransferaza
Histološki nalaz – stupanj oštećenja jetara/fibroze
Rasa
Tjelesna težina
Spol
Trajanje infekcije - dužina zaraženosti
Razina Fe (željeza) u krvi
Nevini pacijent
EVR – Early Virologic Response
RVR – Rapid Virologic Response
Sve stranice


R
azina Fe (željeza) u krvi

  • istraživanja su pokazala da je za uspjeh terapije bolje što je razina željeza u krvi niža


 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr